یادگیری اصول حسابداری قبل از آموزش نرم افزار

28 آذر, 1401

یادگیری اصول حسابداری قبل از آموزش نرم افزار ، یکی از مهمترین مباحثی که حسابداران قبل از یادگیری نرم افزار حسابداری می بایست به آن مسلط باشند، اصول و مفروضات حسابداری می باشد. حسابداری همانند حرفه های دیگر، با هدف ایجاد هماهنگی و یکنواختی،

دارای اصول و مقرراتی هستند که لازم است حسابداران از آنها اطلاع داشته باشند. اصول و استانداردهای حسابداری شامل مجموعه نظرات و روش هایی است که توسط انجمن های حرفه ای برای انجام عملیات حسابداری پیشنهاد می شود و پس از تجزیه و تحلیل اهل فن و تصویب در هیأت تدوین، مورد قبول واقع می شوند. به طور کلی اصول حسابداری، شامل قواعد و میثاق هایی است که از ثبات دائمی برخوردار نبوده و با توجه به نیاز جوامع بشری بنا می شود. در این مقاله اصول و مفروضات حسابداری به صورت کلی بررسی می شود. 


حسابداری چیست؟


حسابداری یک فن و سیستم اطلاعاتی است که ضمن فراهم آوردن اطلاعات لازم به سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت موجب تصمیم گیری بهتر آنها می گردد. به عبارت دیگر حسابداری سیستمی است که در آن، فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در مدل ها و شکل های خاصی انجام می شود. حسابداری دارای شاخه های مختلفی از جمله حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت می باشد. با توجه به اهمیت یادگیری نرم افزار حسابداری، لازم است علاقه مندان به این حوزه، با مسائل و مباحثی از جمله اصول حسابداری و مفروضات حسابداری آشنا شوند. 


اصول حسابداری


زیربنا و چارچوب اولیه حسابداری بر پایه اصول حسابداری می باشد. اصول حسابداری دارای اصل ها و مباحث مختلفی می باشد که می توان به اصول زیر اشاره نمود:
•    اصل بهای تمام شده 
•    اصل تطابق
•    اصل تحقق درآمد
•    اصل افشاء کامل

یادگیری اصول حسابداری قبل از آموزش نرم افزار


اصل بهای تمام شده

اصل بهای تمام شده به معنای ارزش مبادله ای نقدی بها در تاریخ تحصیل است. طبق این اصل، مبادلات حسابداری در زمان دقیق وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت و ضبط می شود. لازم به ذکر است پرداخت های اضافی به دلیل خریدهای نسیه و مدت دار، جزء بهای تمام شده دارایی به شمار نمی آید. در به کارگیری اصل بهای تمام شده تاریخی، بهای تمام شده دارایی ها با توجه به قیمت نقد یا معادل قیمت نقد، اندازه گیری می شود. در صورتی که ارزش عادلانه دارایی واگذار شده به نحو معقول قابل اندازه گیری نباشد، ارزش عادلانه دارایی تحصیل شده مبنای ثبت قرار می گیرد. به عبارت دیگر بهای تمام شده تاریخی، مبلغی است که در ازای این اصل، خریدار و فروشنده در شرایط عادی، دارایی مشخصی را با پول مبادله می نمایند.

 
اصل تطابق

با توجه به اصل تطابق، جهت اندازه گیری سود هر دوره، لازم است هزینه های دوره با درآمدهای همان دوره تطابق پیدا نماید. به عبارت دیگر، جهت تعیین سود دوره ها، باید هزینه های تحمیل شده برای کسب درآمدهای همان دوره را از درآمدها کسر نمود. اصل تطابق توضیح می دهد زمانی که درآمدی شناسایی می شود، می بایست هزینه های مرتبط با درآمد مطابقت نماید. طبق اصل تطابق، بسیاری از هزینه های انجام گرفته در دوره جاری، به دلیل منافع آتی با عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی توسط متخصص ثبت و گزارش می شود.


اصل تحقق درآمد

بر اساس اصل تحقق درآمد، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوط، در زمان تحقق شناسایی می گردد. به عبارت دیگر اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در صورت های مالی و حسابها را تعیین می کند. مطابق اصل تحقق درآمد، درآمد به نحوی شناسایی می شود که فرآیند کسب سود کامل شده باشد و مبادله ای صورت گرفته باشد. طبق اصل تحقق درآمد، درآمدهای ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می شود. به این دلیل که میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرآیند کسب سود است. مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب شود چرا که فرآیند کسب سود در این مبادله تکمیل نشده است. 


اصل افشاء کامل

طبق اصل افشا، کلیه رویدادها و وقایع مالی با توجه به اهمیت واحد تجاری به طور کامل و مناسب افشاء می شود. طبق اصل افشاء کامل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیرگذار است، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای اعتبار دهندگان و بستانکاران می نماید. اطلاعات می توانند در متن صورت های مالی یا در یادداشت های همراه صورت های مالی افشاء گردند. 


مفروضات حسابداری


در حسابداری، فرض های اولیه ای مطرح می شود که بنیان اصول حسابداری، استانداردهای حسابداری و روش های حسابداری را شکل می دهند. مفروضات حسابداری شامل موارد زیر می شود:
•    فرض تفکیک شخصیت
•    فرض دوره زمانی
•    فرض تداوم فعالیت
•    فرض واحد اندازه گیری


فرض تفکیک شخصیت

یکی از مهمترین مفروضات حسابداری، فرض تفکیک شخصیت است؛ چرا که فرض تفکیک به هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر نگاه می کند. بر مبنای این فرض، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع تعهدات واحد تجاری به شمار نمی آیند.


فرض دوره زمانی

نتایج عملیات یک واحد تجاری، تنها در زمان تصفیه یعنی خاتمه عملیات تعیین می شود. همچنین بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی توانند تا زمان انحلال از نتایج آن بی خبر باشند. به همین دلیل عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شوند که اصطلاحاً دوره حسابداری نامیده می شوند. دوره مالی شامل دوره های سه ماهه، شش ماهه و یکساله می باشد. در صورتی که هر دوره مالی به میزان دوازده ماه به طول بیانجامد اصطلاحاً به آن سال مالی گفته می شود. 


فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت به این معنی است که یک واحد اقتصادی برای یک مدت طولانی و قابل پیش بینی به فعالیت های خود ادامه می دهد. دارایی ها و بدهی ها به جاری و بلند مدت تقسیم بندی می شوند. فرآیند اندازه گیری در حسابداری از قبیل ثبت دارایی ها به بهای تمام شده به جای ارزش جاری متأثر از فرض تداوم فعالیت می باشد.

 
فرض واحد اندازه گیری

در حسابداری، پول به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است. مبادلاتی که توسط حسابداران در صورت های مالی و دفاتر منعکس می شوند، معرف مقدار و حجم نیستند؛ بلکه تنها معرف و نمایانگر بهای آنها می باشند. به طور کلی، وقایعی که با پول اندازه گیری نمی شوند و فاقد جنبه های مالی هستند، در صورتحساب ها و دفاتر منعکس نمی شوند. 

جهت دریافت مشاوره رایگان

با ما در ارتباط باشید

درباره سپیدهاما

سپیدهاما با هدف ارائه خدمات مالی و حسابداری به اشخاص حقیقی و شرکت های مختلف بازرگانی، خدماتی، تولیدی، صنعتی و پیمانکاری آغاز به کار کرد. ما با بهره گیری از دانش، مهارت و تجربه کارشناسان حرفه ای خود کلیه نیازهای مربوط به امور مالی شما را برطرف می کنیم.

تمامی حقوق متعلق به  سپیدهاما می باشد.